Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Van ouders wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd van € 50  op jaarbasis. Dit is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- schoolreisje € 15,00
- jaarfeesten  € 17,50 
- overige zaken die aangeschaft worden, bijvoorbeeld vrijeschool materiaal als viltwol, 
   krijt van bijenwas etc. € 17,50 

Daarnaast wordt er incidenteel eigen aanschaf van materiaal gevraagd (binnenschoentjes, handwerkzak) en is er t.z.t. een extra financiële bijdrage voor het kamp van de zesde klas (groep 8). 

Naast de financiële bijdrage vragen we ook hand- en spandiensten van ouders. 
Bijvoorbeeld het cadeautje wat met Sinterklaas aan de leerlingen gegeven wordt, wordt door de ouders op een werkavond zelf gemaakt!