Aannamebeleid nieuwe leerlingen

Aanmeldprocedure vanaf januari 2024  

Om een goede keuze te maken voor de toekomstige school van uw kind ontvangt onze schoolleider u graag op school voor een eerste kennismaking. In een persoonlijk gesprek krijgt u informatie over het Sterrenbos, kunt u al uw vragen voorleggen en wordt u geïnformeerd over de inschrijfprocedure.
Is uw kind jonger dan drie jaar dan kunt u bij belangstelling voor het Sterrenbos uw kind opgeven voor de interesselijst. 
Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden dmv het inschrijfformulier. 

Voor een persoonlijk gesprek met de schoolleider kunt u mailen naar jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl

Aanmeld- en inschrijfprocedure voor kinderen vanaf 3 jaar
Als u, na de kennismaking met de schoolleider, uw kind wilt aanmelden bij het Sterrenbos ontvangt u het inschrijfformulier. U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. De gegevens worden ingevoerd in ons leerlingadministratiesysteem en uw kind is officieel ingeschreven en u bent verzekerd van plaatsing op het Sterrenbos. U ontvangt een inschrijfbevestiging per e-mail.

Ongeveer 8 weken voor de start van uw kind op school, neemt de leerkracht contact met u op om een startgesprek te plannen. U krijgt informatie over deklas waarin uw kind komt en er worden wen-afspraken vastgelegd. De leerkracht hoort graag van u of er bijzonderheden zijn betreffende uw kind, zodat de wenperiode zo fijn mogelijk kan verlopen.

Interesse voor het Sterrenbos voor kinderen jonger dan 3 jaar
Aanmelden mag wettelijk gezien pas als uw kind de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.
Als u na het bezoeken van de school en gesprek met de schoolleider interesse heeft voor het Sterrenbos dan ontvangt u het interesseformulier. Wanneer wij deze ingevuld retour hebben ontvangen, bevestigen wij dat uw kind op onze interesselijst staat.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 9 maanden nemen wij contact met u op
Wilt u uw interesse voor de school omzetten naar een definitieve plaatsing dan ontvangt u van ons het inschrijfformulier.

U dient dit inschrijfformulier ondertekend te retourneren. Wanneer uw kind 3 jaar is wordt uw kind officieel ingeschreven. U bent verzekerd van plaatsing op het Sterrenbos.

 De inschrijfbevestiging ontvangt u dan per e-mail.

Aanmeldprocedure voor schoolgaande kinderen oftewel ‘zij-instromers’

Bent u op zoek naar een andere school, bv door een verhuizing dan kunt u een afspraak maken met de schoolleider jannievandonkersgoed@wereldkidz.nl  U kunt kijken of de school bij uw kind past en de schoolleider kan inschatten of de school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind. Indien wenselijk wordt er contact opgenomen met de huidige school van uw kind(eren)
Bij plaatsing ontvangt u een inschrijfformulier en na ontvangst van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier wordt de inschrijving van uw kind door ons bevestigd.
De leerkracht neemt contact met u op om wen-afspraken te maken en informatie uit te wisselen.

Graag maken we een afspraak voor verdere kennismaking. 

U bent van harte welkom om de school te komen bekijken op een van onze open ochtenden. Wanneer dit niet schikt kunt u natuurlijk ook een afspraak maken voor een rondleiding en gesprek:
infohetsterrenbos@wereldkidz.nl

 

De open ochtenden voor komend schooljaar zijn steeds van 09.00 uur - 11.00 uur op de volgende data:

Open ochtenden van het schooljaar 2023/2024

27 september 2023

7 november 2023

11 januari 2024

15 mei 2024

25 juni 2024