OR


Op dit moment functioneren de klassenouders als ouderraad. 
 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt het docenten team  jaarlijks bij het organiseren van de volgende activiteiten:

 •  Organiseren van jaarfeesten, bijvoorbeeld: Zorgen dat er hulp is bij het hollen van de knolletjes voor Sint Maarten. Dat er muziek is tijdens de ochtenden in de adventtijd. Bedenken en begeleiden van spelletjes tijdens Sint Jan. 
   
  Daarnaast is de ouderraad verantwoordelijk voor de volgende taken:
 • Innen ouderbijdrage, de Jaarlijkse begroting en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid.
  Algemeen en Financieel Jaarverslag, Afstemming actuele stand van zaken MR/OR
   
  Ook neemt de ouderraad een actieve houding aan ten opzichte van alle geluiden die gehoord worden op het schoolplein en in de wandelgangen. Als er geluiden van zorg worden geuit of vragen zijn van algemene aard dan worden deze ingebracht tijdens de vergaderingen en gedeeld met de schoolleider of doorgespeeld naar de MR.