Vrije School


Ritme speelt een belangrijke rol in het vrijeschoolonderwijs. Dit is zichtbaar in het bewust beleven van het jaarritme (de seizoenen en jaarfeesten), het weekritme (bepaalde activiteiten hebben een vast moment in de week) en dagritme (activiteiten uitvoeren op een vast moment van de dag). Kinderen ervaren hierdoor een innerlijke zekerheid, dit heeft een gezonde uitwerking bij ieder kind. 

Worden wie je bent. Als school voor vrijeschoolonderwijs gaan we uit van de mogelijkheden van het kind zelf. Door het stimuleren van talenten bieden we het kind een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, fysiek en sociaal-emotioneel gebied. Door middel van de leerstof proberen we het kind de wereld en zichzelf te laten ervaren. 
Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden? 
Het vrijeschoolonderwijs helpt kinderen op deze vragen antwoorden te vinden. Dit doen we door leer- en lesinhoud op een "levende" wijze te brengen, zodat het kind zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel. Zodat het kind met eerbied en verwondering in de wereld kan staan.