MR


Het Sterrenbos is een school in opbouw.  Wij werken onder het brinnummer van de Meander in Leersum. 
Ook onze MR functioneert samen met de MR van de Meander.

MR (wat doet de Medezeggenschaps Raad)

Via de medezeggenschapsraad hebben ouders en leerkrachten inspraak in de bestuurlijke gang van zaken met betrekking tot de school. De MR van de Meander bestaat dan ook uit een ouder- en een personeelsgeleding. De MR heeft advies- of instemmingsrecht over schooltijden, de formatie, de klachtenregeling en de vakantieplanning, maar ze houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met veilige schoolroutes, de schoonmaak en allerlei personeelszaken.

De leden van de MR zijn spreekbuis voor ouders en teamleden richting bestuur. Ze nodigen u dan ook uit om bij problemen over de organisatie bij hen aan te kloppen. Dat kan door hen persoonlijk te benaderen of hen te mailen via mr.meander@wereldkidz.nl.

De samenstelling is op dit moment als volgt:
Namens de ouders:
Vanessa van Vliet, voorzitter (moeder van Reyer uit groep 5 en Mats en Brik uit groep 6) 
Steven Haarlem (vader van Laurens uit groep 5)

Namens het team:
Linda van Vliet 
Floor van den Elshout

De MR van Meander werkt als één geheel samen met de MR leden van het Sterrenbos in Amerongen. De leden namens hen zijn:
Teamlid - Margo de Wilde
Ouderlid - Selina van Krieken

Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Ook u kunt zich verkiesbaar stellen voor de oudergeleding. De gang van zaken rondom de verkiezingen staat beschreven in het reglement Medezeggenschapsraad dat ter inzage ligt bij het secretariaat van de MR en op school.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.