Algemeen

Iedereen is welkom bij WereldKidz!

WereldKidz Sterrenbos, een openbare school voor vrijeschoolonderwijs in Amerongen is onderdeel van de stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland met de merknaam WereldKidz. Deze Stichting vormt het schoolbestuur van de openbare scholen voor basis-, speciaal- en praktijkonderwijs in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Maarssen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Zeist.
Het bevoegd gezag van de stichting is in handen van het College van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraden. Alle medezeggenschapsraden van de openbare basisscholen zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

WereldKidz het Sterrenbos is een startende school. Een groep van vier initiatiefouders heeft hard gewerkt en ervoor gezorgd dat in augustus 2018 de deuren geopend konden worden van Wereldkidz het Sterrenbos. 
Vrijeschoolonderwijs in Amerongen!
 
Een beginnende school mag alles met elkaar opbouwen. 
We onderzoeken met elkaar, kinderen, ouders en team hoe we de school willen vormgeven. 
Natuurlijk staat daarbij het leerplan van de vrijeschool centraal. Het leerplan van de vrijeschool bestaat uit aanwijzingen over hoe het onderwijs door de leerkrachten vormgegeven kan worden. 

De uiteindelijke doelen in basisleerstof zijn op onze school dezelfde als op andere scholen. Naast het aanbod in rekenen en taal bieden wij veel creatieve vakken als muziek, schilderen, tekenen, tuinbouw, boetseren en handwerken. Dit zijn geen activiteiten die af en toe eens plaatsvinden, deze zijn standaard opgenomen in het weekrooster. 

Als openbare vrijeschool zijn wij lid van de vereniging van vrijescholen. Op deze website is veel informatie te vinden over de manier waarop vrijescholen het onderwijs vormgeven:

Vrijeschoolkompas