Ons onderwijs


Op Wereldkidz het Sterrenbos wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogie. Voor leerkrachten en andere personeelsleden is dit een leidraad en inspiratiebron bij het onderwijs.
Het vrijeschoolonderwijs is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1862-1925), grondlegger van de antroposofie. 
Hij heeft ook meegewerkt aan de oprichting van de eerste Nederlandse vrijeschool, in 1923 in Den Haag. 
Het door Steiner ontwikkelde mens- en wereldbeeld zijn belangrijke inspiratiebronnen voor ons onderwijs. Natuurlijk zijn er sindsdien ook andere goede manieren van onderwijs bedacht. Wij zoeken naar manieren om onderwijs te vernieuwen, zonder daarbij onze eigen identiteit te verliezen. Zo hebben we in Amerongen bijvoorbeeld een "bewegende klas".  

Dit zijn voorbeelden van andere scholen, waar ze ook met een bewegende klas werken:
Het vrijeschoolonderwijs gaat uit van de mens als materieel, sociaal en spiritueel wezen. De omgang met natuur en cultuur is vanuit een houding van verwondering, eerbied en verbondenheid. In die zin is het onderwijs religieus en spiritueel van aard. Dit is zichtbaar en voelbaar in het schoolgebouw en dit wordt sterk beleefd bij het vieren van de verschillende jaarfeesten. 


In het vrijeschoolonderwijs worden verhalen verteld die het mogelijk maken specifieke waarden tot ontwikkeling te laten komen. De verhalen zijn zo uitgezocht dat ze aansluiten op de ontwikkelingsleeftijd van het kind. Hierdoor herkennen de kinderen zich in de personages, leren ervan en geven ruimte aan de behoefte om zich empathisch te willen verbinden met heden en verleden. Op deze wijze ontwikkelen kinderen moraliteit en ethiek en een gezond gevoel voor normen en waarden. Binnen het vrijeschoolonderwijs is het van belang voor de ontwikkeling van ieder kind, dat ouders en leerkrachten samenwerking met elkaar nastreven.